THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cường Lê Mobile

K04/2 Đặng Thùy  Trâm, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng

0905.98.4343 – 0905.232.833

 https://www.facebook.com/cuonglemobile/

Zalo : Cường Lê Mobile